Welkom

verkennen

Het CDA Eersel heeft sterke wortels in onze lokale gemeenschap. Wij genieten het vertrouwen van heel veel dorpsgenoten. Dat verplicht ons om in de dagelijkse politiek telkens ons beste beentje voor te zetten. Wie wil meedoen en zich verbonden voelt met onze gemeenschap en partij is hartelijk welkom.

Het laatste nieuws

Mona Keizer over Zorg in Nederland

19-01-2017

Tweede Kamerlid Mona Keijzer vertelt op 2 februari a.s. over de zorg in Nederland en

over de standpunten van het CDA.

De gemeenten hebben meer taken in de zorg naar zich toegeschoven gekregen.…

Lees meer
Verkennen

18-12-2016

De burgemeester heeft haar vertrek aangekondigd. Eersel moet dus een belangrijke vacature vervullen. Wie wordt de nieuwe burgemeester? En wordt dat een opvolger met de gebruikelijke aanstelling of een waarnemer?…

Lees meer
Bekijk eerdere nieuwsberichten

Verkennen!
Onze nieuwe burgemeester

Burgemeester Anja Thijs, heeft aangegeven volgend jaar te stoppen. Wij hebben daardoor een belangrijke vacature. De gemeenteraad krijgt allerlei werk te doen. Het opstellen van een profielschets van de nieuwe burgemeester en starten van de sollicitatieprocedure. Een andere keuzemogelijkheid is het benoemen van een waarnemer. 
Sàmen kunnen we meer
De laatste jaren is de samenwerking tussen de Kempengemeenten geïntensiveerd. Dat bleek nodig omdat voor de taken waarvoor onze gemeente verantwoordelijk is, meer afstemming en samenwerking met buurgemeenten vereist is. Denkt u aan de nieuwe taken voor jeugd, zorg en werkgelegenheid.
De dienstverlening naar onze inwoners moet kwaliteit hebben en op maat geleverd kunnen worden. Vanuit deze samenwerking is gebleken dat schaalvergroting maatwerk niet in de weg staat.
Ontwikkelingen
Er zijn momenteel nog meer ontwikkelingen die ons aan het denken zetten over wat de beste bestuursvorm is voor de nabije toekomst.  We noemen er een paar. Het brede terrein van ruimtelijke ordening, onderwijs, economie en duurzaamheid. De provincie wil in februari van ons  horen  hoe de Kempen de samenwerking wil formaliseren.  Het feit dat er in de Kempengemeenten twee burgemeesters met pensioen  gaan is een extra aanleiding om de gesprekken te intensiveren. 
Niet op onze handen zitten
Om te komen tot een dergelijk besluit zullen we nog veel gesprekken moeten voeren. De komende tijd gaan wij u hierin betrekken. Misschien heeft u suggesties en ideeën over samenwerking en de toekomst van onze gemeente. Die horen wij graag. CDA Fractie Henny van Dooren h.vandooren@cdaeersel.nl 
CDA Afdeling voorlichting@cdaeersel.nl