Welkom

geurnormen in onze gemeente

Het CDA Eersel heeft sterke wortels in onze lokale gemeenschap. Wij genieten het vertrouwen van heel veel dorpsgenoten. Dat verplicht ons om in de dagelijkse politiek telkens ons beste beentje voor te zetten. Wie wil meedoen en zich verbonden voelt met onze gemeenschap en partij is hartelijk welkom.

Het laatste nieuws

zomergroet

28-07-2017

Thuisblijvers en vakantiegangers wensen wij een goede zomer.
 

Lees meer
Kandidaat raadsleden

05-04-2017

Meedoen in de politiek? Interesse om kandidaat te zijn bij de raadsverkiezingen volgend jaar? Lees op deze pagina hoe dat kan.

Lees meer
Bekijk eerdere nieuwsberichten

Fractievoorzitter Henny van Dooren heeft tijdens de raadsvergadering van 30 mei 2017 het standpunt van het CDA over geurnormen onder woorden gebracht. De letterlijke tekst volgt hieronder. 
Geuruitstoot daalt al jaren 
Wij nemen een besluit over de geurnorm in onze gemeente. Met de geurnorm wordt bedoeld hoeveel uitstoot van geur er mag zijn van veehouderijen. De metingen - en meten is weten- geven nu aan dat we een goed tot zeer goed leefklimaat hebben in de gemeente Eersel. Door alle wet- en regelgeving waar veehouderijen aan moeten voldoen daalt de geuruitstoot al een paar jaar op rij en de verwachting is dat deze daling doorzet. Voor ons het bewijs dat we samen op de goede weg zijn.  Deze resultaten zijn de uitkomst van verantwoorde agrarische bedrijfsvoering (dierenwelzijn, mestverwerking) die door de sector is ingezet en waar het CDA volledig achter staat. Denk ook aan begrippen als duurzaamheid en verduurzaming. 
Overleg met agrarische ondernemers 
In ons verkiezingsprogramma hebben we aangegeven dat we ons willen inzetten voor een vitaal buitengebied. Vanuit onze kernwaarde rentmeesterschap, streven wij naar een goede balans tussen natuur, landbouw, recreatie en gezondheid. Het buitengebied is voor ons allemaal. Het lag dus voor de hand dat aanscherping van de geurnorm waarover wij vanavond besluiten, door onze fractie in overleg is gebracht met agrarische ondernemers en dat de aanscherping is getoetst  aan de uitgangspunten van het CDA. 
Overheid, consument en bedrijfsleven 
Het is nodig dat ieder zijn aandeel neemt om het gestelde doel, verduurzaming van de sector, te behalen; de overheid door het stellen van de juiste kaders, de consument door een meerprijs te willen betalen voor duurzaam geproduceerde producten en het betrokken bedrijfsleven door daarnaar te handelen. Gespreide verantwoordelijkheid, zeggen wij dan wel in het CDA. Het goede van nu is dat we deze verantwoordelijkheid ook bijna allemaal nemen, de agrarische ondernemer voorop!  Daardoor is het leefklimaat in onze gemeente goed tot zeer goed, is de uitstoot van geuremissie afgenomen en is de juiste weg naar de toekomst ingeslagen. 
Uitzonderingsbevoegdheid 
Wij hebben voor een uitzonderingsbevoegdheid gepleit van de nieuwe norm. Door artikel 4 van de verordening is het mogelijk dat een agrarische ondernemer met een voorstel komt waarbij de investering in verduurzaming van de sector centraal staat. Denk aan maatregelen voor het terugdringen van de ammoniakuitstoot, fijnstof, aandacht voor omgevingskwaliteit en landschappelijke inpassing. Op die manier zetten we een deur open voor de landbouwers die werk maken van deze vormen van verduurzaming en is geur ondergeschikt. 
Vertrouwen in de sector 
Wij hadden kunnen leven met de huidige norm, maar als we naar de toekomst kijken dan is een strakkere norm met een uitzonderingsbevoegdheid de kans om verduurzaming door te zetten. Met deze normering bevestigen wij ons vertrouwen in de sector die er blijk van geeft zijn verantwoordelijkheid op dit gebied genomen te hebben en dat ook zal blijven doen. Daarvoor is anderzijds nodig dat de overheid een duidelijke en betrouwbare partner is en blijft in het beleid dat zij voert.