Welkom

Hier staat het CDA voor

Het CDA Eersel heeft sterke wortels in onze lokale gemeenschap. Wij genieten het vertrouwen van heel veel dorpsgenoten. Dat verplicht ons om in de dagelijkse politiek telkens ons beste beentje voor te zetten. Wie wil meedoen en zich verbonden voelt met onze gemeenschap en partij is hartelijk welkom.

Het laatste nieuws

Els Stravens lijsttrekker Waterschap

23-10-2018

Het CDA Noord-Brabant draagt Els Stravens voor als lijsttrekker in het waterschap De Dommel. Zij voerde ook bij de verkiezingen in 2015 de waterschapslijst van het CDA aan. Momenteel is zij dagelijks bestuurslid…

Lees meer
Ria van der Hamsvoord in top 10 kandidaten

11-10-2018

Ria van der Hamsvoord staat in de top 10 van de concept kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezing volgend jaar maart. Met haar krijgen de Kempengemeenten een sterke vertegenwoordigster op prociviaal…

Lees meer
Bekijk eerdere nieuwsberichten

Het CDA kiest voor vitale dorpen, waar het voor iedereen goed wonen is. Veiligheid in de buurt en op de weg, zorg voor elkaar en voor natuur en omgeving.
Behoud van waarden en tradities die we belangrijk vinden.
1. Kindvriendelijke en veilige buurten 
Kinderen moeten lekker buiten kunnen spelen in een kindvriendelijke en veilige buurt. Aanpakken van vandalisme en verkeersonveilige situaties. 
2. Fietsen: veiliger en beter 
Verbreden van smalle fietspaden voor gebruikers van scootmobiel en driewieler. Toegankelijker trottoirs voor rollators en kinderwagens, geen auto’s  op de stoep. Fietspaden  tussen Steensel en Riethoven,  Boksheidsedijk, Urnenweg in Knegsel. 
3. Hebben en houden 
Onze goede voorzieningen behouden zoals de basisscholen met gymzaal in alle kernen, de bibliotheek, MFA’s, zwembad. 
En Eersel blijft Eersel. Als er een herindeling komt, verandert wel de gemeente maar niet onze gemeenschap. 
4. Tradities in ere 
Passende herbestemming van leegstaande historische gebouwen en van religieus erfgoed. Ondersteunen van activiteiten gericht op binding en ontmoeting,  zoals vergunningen voor verenigingen, kermis en carnaval. 
5. Zorg 
Verstrekken van zorg dicht bij huis; zorg en ondersteuning sluiten aan bij de keuzes  van mensen (zorg op maat) en steun aan mantelzorgers. 
6. Sport en bewegen 
Wij stimuleren verenigingen om ideeën te leveren voor  onderhoud van sportgebouwen en sportvelden. Zelfwerkzaamheid willen wij belonen. 
7. Weg met herrie Eindhoven Airport 
De nadelige effecten van het (vlieg)verkeer op leefbaarheid, gezondheid en klimaat moeten afnemen. 
8. Duurzaam 
Gemeentelijke gebouwen in 2025 energieneutraal. Duurzame en flexibele woningbouw in alle kernen. 
9. Buitengebied 
Leefbaarheid, economie en ecologie in evenwicht. Geen verrommeling van het buitengebied. Krachtig optreden tegen wildcrossers en dumpen van (drugs)afval. 
10. Overheid en burger 
De overheid moet niet alles doen; initiatieven van bewoners niet overnemen, maar ondersteunen.