Welkom

De kracht van contact

Het CDA Eersel heeft sterke wortels in onze lokale gemeenschap. Wij genieten het vertrouwen van heel veel dorpsgenoten. Dat verplicht ons om in de dagelijkse politiek telkens ons beste beentje voor te zetten. Wie wil meedoen en zich verbonden voelt met onze gemeenschap en partij is hartelijk welkom.

Het laatste nieuws

Geslaagde regiobijeenkomst

17-09-2016

Goede regiobijeenkomst (MRE) met CDA-fracties en wethouders ZO-Brabant. Zo doorgaan met elkaar!

Lees meer
Drukke tijden

13-09-2016

Deze maand luidt een drukke periode in. Tal van belangrijke onderwerpen komen in de gemeenteraad aan de orde. En natuurlijk ook in de fractie om goed voorbereid te zijn. Wij kunnen nog wel een paar goede meedenkers…

Lees meer
Bekijk eerdere nieuwsberichten

In september staat het welzijnsplan op de agenda van de raad.  In dit plan is opgenomen wat de gemeente wil betekenen op het brede terrein van welzijn voor alle inwoners. Centraal in het welzijnskader staat de kracht van contact. De rol van de gemeente is vooral voorwaarden bieden aan alle inwoners zodat zij kunnen ontmoeten, sporten, gevoel van saamhorigheid ervaren, jeugd positief kan opgroeien, zo min mogelijk beperkingen ervaren worden als gevolg van handicap of ouderdom. Daarnaast het bieden van concrete hulp en ondersteuning voor een deel van de inwoners. School en gemeenschapshuis zijn belangrijk omdat jeugd dicht bij huis terecht kan voor ontwikkeling, sport en opvang. Hier ontstaan soms al vriendschappen voor het leven.
Vrijwillige inzet
Ook subsidie aan de talrijke verenigingen en organisaties is een middel om een doel te bereiken. In de dorpen van onze  gemeente  zijn veel verenigingen en organisaties actief om concreet iets te betekenen voor sport, hobby, cultuur, ontmoeting, gezondheid en welbevinden. De vrijwillige inzet is anders dan 20 jaar geleden, maar is nog steeds zeer groot.  Als er een optelsom gemaakt kon worden van alle vrijwillige uren voor een vereniging of medemens dan zouden we verbaasd zijn over het aantal. De afgelopen jaren zijn diverse gegevens verzameld vanuit vragenlijsten die afgenomen worden onder de inwoners.  Natuurlijk zijn er altijd aspecten te verbeteren en komt het voor dat een inwoner niet tevreden is over de geleverde zorg, maar samenvattend zijn de inwoners Eersel erg tevreden over welzijn, leefbaarheid, zorg, gezondheid, meedoen, sportmogelijkheden, opgroeien en de woonomgeving.
Goede basis
Dat kunnen we zien als een zeer goede basis. In het  welzijnsplan wordt die basis gehandhaafd en is er meer ruimte voor maatwerk en ontwikkelingen op basis van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Minder opleggen, meer eigen regie en samen anticiperen op vragen en mogelijkheden. Daardoor kan de concretisering  van een bepaald doel er in Vessem anders uitzien dan in Eersel. En maatwerk dat voor meneer Piet anders kan zijn dan voor mevrouw Pien. Het brede maatschappelijke en politieke doel is duidelijk. Bijdragen aan welzijn voor alle inwoners en zorg en ondersteuning bieden aan een deel van de inwoners.
Ruimte geven
Als politieke partij en raad moeten we meer ruimte durven geven voor dit maatwerk en de maatschappelijke ontwikkelingen. Eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid is geen afschuifsysteem. Het is het gevolg van diverse maatschappelijke ontwikkelingen. Ook al beseffen wij dat het bij sommige mensen voor onzekerheid heeft gezorgd. Door het vaststellen van dit plan verwachten we de goede basis voor welzijn te continueren en hopen we dat iedere inwoner het vertrouwen heeft dat ze zo nodig kan rekenen op hulp en ondersteuning. Het welzijnsbeleid is het belangrijkste speerpunt in ons verkiezingsprogramma in 2014. Aan het einde van het jaar komt het accommodatiebeleid in de raad.  
In gesprek met de fractie
Als u de fractie wil spreken of vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter Henny van Dooren.  H.vandooren@cdaeersel.nl of 06-20731346 www.cdaeersel.nl