Fractie

Hier staat het CDA voor

Het CDA is met drie raadsleden vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Eersel.
Wilt u zaken onder hun aandacht brengen?
Bel of mail.
Politici zijn er voor de gemeenschap, dus voor u en voor jou.

fractie

Henny van Dooren - van Beers | fractievoorzitter
Past. Eykenweg 3
5511 KV Knegsel
(040) 205 2193
h.vandooren@eersel.nl

 

 

 

 

 

 

André Huijbregts

André Huijbregts   
Midakkers 12
5521 GM Eersel

tel. 0497 519 405

andre.huijbregts@planet.nl

 

 

 

 

Sophie Tinnemans

Sophie Tinnemans

06-10125984

sctinnemans@hotmail.com

fractie

Wim de Win | commissielid
Odradastraat 48
5521 CT Eersel
(0497) 515016
w.j.g.dewin@live.nl

 

mario

Mario Sleegers | commissielid
mario.sleegers@live.nl


 

Eindhoven Airport 

De huidige consequenties van het vliegveld op geluid, fijnstof en verkeer zijn zodanig dat groei ten koste gaat van de aantrekkelijkheid van deze regio voor wonen, werken en recreatie.

Het vliegveld moet dienstbaar zijn en aantoonbaar bijdragen aan de ontwikkelingen in de regio.
De aantrekkelijkheid van de regio voor wonen, werken en recreëren mag door aanwezigheid van het vliegveld niet verder worden aangetast.
De nadelige effecten van geluid, luchtvervuiling en verkeer (horend bij 43.000 verkeersbewegingen) op leefbaarheid, gezondheid en klimaat moeten vanaf 2019 gaan afnemen.
Groei van aantal vliegbewegingen boven 43.000 moet verdiend worden door stillere (minder geluid) en schonere (minder uitstoot) vliegtuigen in te zetten of door andere maatregelen om hinder terug te dringen.
De helft van deze winst kan ingezet worden om het aantal  vliegbewegingen te laten groeien.
De andere helft moet ten goede komen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de omgeving van het vliegveld.
Het door het vorige kabinet toegezegde onafhankelijk onderzoek naar hinderbeperking, moet door het Rijk worden uitgevoerd en is gericht op milieuwinst.
Geen geplande landingen na 23.00 uur en geen geplande starts voor 7.00 uur en in het weekend niet voor 08.00 uur