Gemeenteraad

Hier staat het CDA voor

Blijf op de hoogte van wat de gemeenteraad doet en bespreekt.
Op www.eersel.nl/bestuur-en-organisatie/  staat telkens de agenda met bijlagen.

U kan de raadsvergaderingen ook thuis volgen door via de website van de gemeente in te loggen op de beeldverbinding. Ook oudere raads- en commissievergaderingen zijn op deze manier ook nog te volgen.
 

 

Eindhoven Airport 

De huidige consequenties van het vliegveld op geluid, fijnstof en verkeer zijn zodanig dat groei ten koste gaat van de aantrekkelijkheid van deze regio voor wonen, werken en recreatie.

Het vliegveld moet dienstbaar zijn en aantoonbaar bijdragen aan de ontwikkelingen in de regio.
De aantrekkelijkheid van de regio voor wonen, werken en recreëren mag door aanwezigheid van het vliegveld niet verder worden aangetast.
De nadelige effecten van geluid, luchtvervuiling en verkeer (horend bij 43.000 verkeersbewegingen) op leefbaarheid, gezondheid en klimaat moeten vanaf 2019 gaan afnemen.
Groei van aantal vliegbewegingen boven 43.000 moet verdiend worden door stillere (minder geluid) en schonere (minder uitstoot) vliegtuigen in te zetten of door andere maatregelen om hinder terug te dringen.
De helft van deze winst kan ingezet worden om het aantal  vliegbewegingen te laten groeien.
De andere helft moet ten goede komen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de omgeving van het vliegveld.
Het door het vorige kabinet toegezegde onafhankelijk onderzoek naar hinderbeperking, moet door het Rijk worden uitgevoerd en is gericht op milieuwinst.
Geen geplande landingen na 23.00 uur en geen geplande starts voor 7.00 uur en in het weekend niet voor 08.00 uur